Každému z nás v určitom momente života napadne práve táto otázka a síce aké by to bolo úžasné mať plnú kontrolu nad rozhodovaním o svojej budúcnosti a byť plne finančne nezávislý a slobodný. V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe plnej materializmu a konzumu sa táto otázka vynára pomerne často už aj u mladej generácie.

  • Takže ako sa vlastne do toho bodu dostať?
  • Je to vôbec reálne možné, alebo je to len výsada obmedzeného okruhu ľudí?
  • Čo mi vlastne finančná sloboda a nezávislosť prinesie a čo mi naopak zoberie?

Nie je FIRE ako F.I.R.E.

Tieto a ďalšie otázky sa budem snažiť zodpovedať na príklade mojej životnej cesty, skúseností a chýb na tomto mojom blogu a v jeho ďalších pokračovaniach. Začnem jednou dobrou správou – každý z nás má predpoklady skôr či neskôr dosiahnuť finančnú nezávislosť, nie je to len výsledok malého okruhu ľudí pochádzajúcich z bohatých rodín, alebo zopár šťastlivcov, ktorí niečo zdedili, prípadne vyhrali jackpot. Čím skôr sa tejto téme, t.j. oblasti osobných financií, správnych investícií, zhodnocovania a zveľaďovania vlastného majetku začne človek venovať, tým skôr dosiahne túto métu a bude môcť odísť na „predčasný dôchodok“. Angličania na to majú jednu takú vhodnú skratku, ktorú skúsim hneď na úvod vysvetliť a síce F.I.R.E. = Financial Independence Retired Early. Mňa osobne odjakživa lákali prvé dve slová t.j. finančná nezávislosť. Nikdy som nebol veľkým fanúšikom predčasného dôchodku, nakoľko človek by mal, aspoň podľa mňa, počas svojho aktívneho života tvoriť a snažiť sa po sebe zanechať nejaký odkaz do budúcna.

Moja cesta v pár vetách

Skúsim teda veľmi stručne vykresliť moju životnú cestu k finančnej slobode a ako sa mi podarilo odísť z korporátneho sveta v 43 rokoch na ten „predčasný dôchodok“. Po skončení vysokej školy ekonomickej som nastúpil rovnými nohami do korporátneho sveta, kde som postupne v priebehu 20 rokov vystriedal rôzne manažérske a top riadiace pozície. Moje pôsobenie v korporáciách mi dalo nielen príslušné profesné skúsenosti ale aj možnosť „našetriť“ potrebný kapitál, ktorý som sa snažil vhodne investovať a zhodnocovať. V posledných rokoch môjho „korporátneho života“ som začal badať akúsi vnútornú nechuť byť v tom dennodennom kolotoči úloh, povinností, stretnutí a projektov a vedel som, že napriek sľubne rozbehnutej kariére sa nakoniec vydám inou životnou cestou. Nakoľko som nemal veľmi dobré skúsenosti (úprimne povedané buď priemerné alebo zlé) či už s privátnym bankovníctvom, alebo rôznymi sprostredkovateľmi pôsobiacimi v oblasti financií, venoval som sa osobne posledných cca 10 rokov správe vlastného majetku. Môžem pokojne priznať, že hlavne na začiatku svojej cesty som urobil mnoho chýb, z ktorých sa môžete práve vy čitatelia poučiť, a za ktoré nebudete musieť zaplatiť pomerne „drahé školné“.

Ako To teda máte spraviť ?

Skúsme sa pozrieť úplne od začiatku a krok za krokom, aké sú základné predpoklady na to, aby sa človek v nejakej etape svojho života stal úplne finančne nezávislým a slobodným. Mnoho ľudí si myslí, že to je veľmi náročné téma, alebo sa nerozumie peniazom, prípadne sa bojí urobiť chyby v tejto oblasti. Opak je však pravdou. Osobné financie a investovanie by mali byť neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka a mal by získať aspoň elementárne vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti. Kto sa tomu nechce a nebude venovať mi príde rovnaké ako nemať v dnešnej dobe vodičský preukaz. Cesta k finančnej nezávislosti nie je žiadna „atómová fyzika“, úprimne povedané jej princípy a zásady sú veľmi jednoduché a triviálne, aj keď treba hneď dodať, že je to beh na dlhé trate.

Pozostáva z dvoch kľúčových oblastí:

  • Vhodná správa osobných financií
  • Správne investovanie voľných prostriedkov

Slovníkom bežcov by sa dalo povedať, že je to maratón a nie šprint, niekto túto cestu ubehne skôr, niekto neskôr, ale pri správnom nastavení sa každý raz dostane do cieľa. Ďalšou dobrou správu je, že každý z nás je schopný tieto veci urobiť úplne sám a to aj bez pomoci tretích strán alebo drahých konzultantov. Tým však nevylučujem, že v niektorej etape života je vhodné obrátiť sa na profesionálov, ak vám prinesú želanú pridanú hodnotu.

Skúsme sa teda trochu bližšie pozrieť na dva vyššie uvedené body, ktoré si neskôr určite detailne rozdiskutujeme v ďalších príspevkoch. Vhodná správa osobných financií – skúsme si to predstaviť v prvom rade ako poznanie svojich mesačných výdavkov v porovnaní s dosahovanými príjmami, či už zo zamestnania / podnikania alebo z investícií. Jednoduchá analýza a zapisovanie si našich mesačných výdavkov z rôznych oblastí života podobu 3 až 6 mesiacov, výrazne pomôže nastaviť si následne ciele a svoj osobný finančný plán. Taktiež budeme schopní správnym spôsobom nastaviť zmysluplný plán šetrenia a následne pristúpiť k druhému bodu. Nájdenie správneho investovania voľných peňazí bude vhodná a pravidelná alokácia ušetrených peňazí do jednotlivých investičných nástrojov, ktoré  si detailne predstavíme v ďalších príspevkoch. V oboch prípadoch však platí jedno zlaté pravidlo a síce začať s tým treba čím skôr, t.j. hneď ako dosahujeme nejaký trvalý mesačný príjem a sme schopní z neho generovať pravidelné úspory, ktoré vieme teda následne vhodne investovať. A je úplne jedno či sa bavíme o 50€, 500€, alebo 5.000€. Proste je potrebné začať hneď ako je to objektívne možné, pretože to najlepšie pre vaše investície je ČAS.

čo nás TEDA čaká ďalej ?

V ďalších príspevkoch sa teda naučíme detailne ako správne nastaviť svoje osobné financie, ako začať šetriť, ako začať s vhodným investovaním, a následne sa pozrieme aj na pokročilejšie témy, kde vám ukážem, ktoré veci na mojej životnej ceste fungovali, a ktoré naopak nie a je vhodné sa širokým oblúkom vyhýbať. Všetko teda máme vo vlastných rukách a každý z nás si je strojcom svojho budúceho šťastia. Preto pevne verím, že moje životné skúsenosti a vedomosti, Vám pomôžu na Vašej ceste k finančnej nezávislosti a slobode. V ďalšom príspevku sa budem venovať téme, čo Vám môže finančná sloboda priniesť a čo naopak zobrať, aby ste si vedeli na úvod povedať, či je to cesta, ktorou chcete kráčať alebo nie. Následne sa potom budem konkrétnym radám a tipom ako si nastaviť vhodne osobné financie a akým spôsobom vhodne investovať voľné finančné prostriedky.


Disclaimer: Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.