Hlavne v dnešnej dobe je problematika investovania na akciových trhoch vysoko aktuálnou témou. Dôvod je jednoduchý. Blíži sa totiž obdobie zvýšenej inflácie, ktoré môže výrazne znehodnotiť nasporené finančné prostriedky. Ak držíte svoje financie doma „pod vankúšom“, alebo ich nechávate len tak „ležať“ v banke na bežnom účte, mali by ste zbystriť pozornosť.

Podľa posledných štatistík sa počas posledného roka nahromadili úspory u Slovákov, ktorí aktuálne držia na bežných účtoch viac ako 25 miliárd eur. Ďalšia zaujímavá štatistika poukazuje na to, že najväčšie podielové fondy na Slovensku, ktoré sú spravované najväčšími správcovskými spoločnosťami, majú v sebe zainvestovaných viac ako 7 miliárd eur.

Rastúca hrozba zvyšujúcej sa inflácie (t.j. rastúce ceny tovarov a služieb oberajú našu peňaženku o peniaze) pritom môže spôsobiť veľmi nepríjemné znehodnotenie usporených finančných prostriedkov, ktoré ležia na bežných účtoch. Elementárnym problémom je, že Slováci sa boja investovať a navyše sú aj extrémne konzervatívni.

V Nemecku je predpoklad, že v tomto roku môže inflácia dosiahnuť aj 5 percent. Experti nemajú jednotný názor na to, či to bude krátkodobé, alebo budú ľudia čeliť dlhšiemu obdobiu zvyšujúcej sa inflácie. Dôležité budú kroky centrálnych bánk a akým spôsobom zareaguje Európska centrálna banka (či sa bude snažiť tlmiť rastúcu infláciu). Poďme sa teda pozrieť na jednoduchom modelovom príklade, čo taká zvýšená inflácia môže urobiť s vašimi financiami.

Predstavme si 10-tisícú úsporu, ktorú by sme pri 3 % inflácii držali na bežnom účte alebo doma. Za tri roky by malo týchto 10-tisíc eur kúpnu silu len niečo vyše 9 100 eur a za 5 rokov už len 8 600 eur. A to sa bavíme len o 3 % inflácii. V prípade, ak by inflácia stúpla na 5 %, tak pri trojročnom horizonte sa reálna kúpna suma týchto peňazí zníži na 8 600 eur a pri päťročnom horizonte len na 7 800 eur. Vidíte to sami. Inflácia je niečo, čo si veľmi málo Slovákov uvedomuje a mali by sa pripraviť, že obdobie, kedy sme čelili nízkej, prípadne nulovej inflácii, je už za nami. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, ako odstrániť obavy Slovákov z investovania na akciových trhoch a aký by mal byť vhodný prístup na minimalizáciu rizík spojených s fluktuáciou cien na akciových trhoch.  Ukážem Vám jednoduchú, efektívnu a zároveň nákladovo lacnú formu investovanie do akciového trhu, ktorú s obľubou využívajú moji priatelia a známi.

Princípy, ktoré sa pri investovaní oplatí dodržať

V prvom rade chcem povedať, že sú 2 základné prístupy, pri ktorých dodržaní sa podarí dosiahnuť jednak uspokojivý výsledok z pohľadu výkonnosti a zhodnotenia peňazí, na druhej strane sa podarí minimalizovať volatilita, čiže výkyv cien v čase. Prvý princíp je dostatočne dlhý investičný horizont (sám zvyknem hovoriť, že investovanie do akciových trhov by malo byť s investičným horizontom minimálne 10 rokov, ideálne 15 a najoptimálnejšie vidím horizont 20 rokov a viac). Čím dlhší je váš investičný horizont, tým je vyššia šanca na to, že bude vaše investovanie úspešné a na konci budete spokojný s vašim zhodnotením. Prečo je to tak? Pozrime sa napríklad na posledné dve krízy, ktoré nás stretli v roku 2000 a v roku 2008. Ak by sa náhodou aj stalo, že by ste v čase totálneho vrcholu trhov v týchto dvoch rokoch zainvestovali, trvalo by približne 5-6 rokov, kým by sa ceny opäť spamätali a po masívnom prepade dostali na úroveň vrcholov daných rokov. Ak teda človek nespanikáril a zbytočne nepredával v čase poklesov trhov, ale jednoducho len pozície držal, postupom času by sa dostal nielen na nulu, ale čím dlhší by bol jeho investičný horizont, tak aj do celkom slušného plusu.

Druhým princípom, ktorý sa oplatí dodržiavať pri investovaní, je určite pravidelné mesačné nakupovanie. Táto stratégia sa dá voľne preložiť ako mesačné priemerovanie nákupov a znamená to, že človek pri pravidelných investíciách spriemeruje cenu daných aktív, čo mu pomáha vyhladiť krivku volatility, to znamená rozkolísanosti cien daných aktív.

Ideálne je nastaviť si investičnú stratégiu a následne trvalý prevodný príkaz a snažiť sa trhy absolútne nesledovať, aby sme zbytočne nepodliehali emóciám a panike. Ak už trhy sledujeme a máme voľné prostriedky, tak je na zvážení, či naopak nevyužívať poklesy prípadnej krízy, ktoré v našom dlhom investičnom horizonte nastanú. Tieto rozhodnutia nám ešte viac pomôžu spriemerovať naše výsledné ceny podkladových aktív a dosiahnuť tak lepšiu finálnu výkonnosť.

Slováci obľubujú podielové fondy

Keď sme si už povedali, akým spôsobom pristupovať k investovaniu, poďme sa pozrieť na to, prostredníctvom akých nástrojov sa v dnešnej dobe oplatí investovať. Ako som už v úvode spomínal, na Slovensku sú najobľúbenejšie podielové fondy, ktoré predávajú správcovské spoločnosti i väčšina veľkých bankových inštitúcií. Ja osobne som veľmi rád, ak ľudia investujú a nenechávajú svoje peniaze na bežných účtoch alebo doma pod vankúšom. Ale musím úprimne povedať, že podielové fondy majú tieto 3 hlavné nevýhody, pre ktoré by som ich ja osobne nevyužíval:

Dane z príjmu

Vzhľadom na aktuálnu daňovú legislatívu sa na ne vzťahuje daň z príjmu, to znamená, že ak niekedy dôjde k odpredaju vašich podielových fondov, tak  z prípadného zisku budete musieť zaplatiť daň, a to vo výške 19 %. Ak by ste sa ale rozhodli investovať prostredníctvom pasívnych ETF fondov, ktoré si popíšeme neskôr, tam platí podmienka oslobodenia od dane v prípade držby týchto fondov viac ako jeden rok. Týmto spôsobom máte okamžite svoju čistú výkonnosť vyššiu o takmer 1/5.

Poplatky

Druhým dôvodom sú vyššie poplatky. Je zrejmé, že podielové fondy sú spravované pomerne širokým tímom ľudí, ktorí sedia v drahých budovách a je potrebné sa skladať na ich platy. Samotná banka chce, samozrejme, realizovať aj svoj zisk, navyše nad pokrytie týchto nákladov, z toho vyplývajú ďalšie poplatky. Preto by si mal byť každý investor vedomý akýchkoľvek vstupných, priebežných, prípadne výstupných poplatkov, ktoré sa viažu k podielovým fondom. Lebo tieto mu budú „odhrýzať“ z jeho výnosov. Ak sa v tejto súvislosti pozrieme na pasívne ETF fondy, jedná sa väčšinou o nízkonákladové fondy, ktoré len sledujú isté podkladové aktívum (napríklad index) a ich náklady sú zvyčajne do 0,3 %. V niektorých prípadoch aj omnoho menej.

Výkonnosť

Treťou nevýhodou je výkonnosť podielových fondov. Ako som už viackrát hovoril, podľa štatistík 90 % aktívne riadených podielových fondov neprekonáva na dlhodobom horizonte svoj benchmark. To znamená, že len 10 % aktívnych správcov – profíkov je schopných poraziť pasívne investovanie do indexov. Ak do toho započítame ešte poplatky a dane spomenuté vyššie, môže sa vám pokojne stať, že investovaním do podielových fondov prídete o pekných pár percent každý rok oproti alternatíve pasívneho investovania do ETF fondov.

Pasívne investovanie cez ETF

Poďme si teda povedať, čo je pasívne investovanie do ETF fondov a bližšie si vysvetliť zmysluplné možnosti, aké máme v dnešnej dobe.

ETF fond si môžete zjednodušene predstaviť ako určitý „košík“, do ktorého sú naukladané vybrané akcie daných spoločností. Nákupom tohto jedného košíka si kúpime paralelne desiatky, v niektorých prípadoch aj stovky akcií spoločností naraz. Tým pádom veľmi dobre diverzifikujeme svoje portfólio a zároveň znížime jeho rizikovosť. ETF fondy môžu aktívne aj pasívne. Ja osobne som zástancom pasívnych ETF fondov, ktoré len kopírujú vybrané podkladové aktívum (väčšinou index). Ak si na úvod nastavíme vhodnú investičnú stratégiu, časový horizont a výšku mesačného sporenia, tak týmto spôsobom vieme veľmi efektívne dodržiavať princíp mesačných priemerovaných nákupov (ako som popísal vyššie). Vo svete sú aktuálne tisícky a tisícky fondov, ktoré je možné si vybrať a v súčasnosti sú už k dispozícii investičné nástroje, ktoré umožňujú aj drobným investorom začať efektívne a jednoducho s investovaním už od 50 eur mesačne. Môžeme teda skonštatovať, že investovanie je otvorené skutočne pre každého, kto má záujem.

Ako to vlastne robím ja a moje okolie?

Moje investičné portfólio si v drvivej väčšine spravujem sám cez vlastný investičný účet v Interactive Brokers. Avšak mám otvorené účty pre seba a svoje deti cez platformu EIC (European investment centre). Jedná sa o spoločnosť, ktorá má sídlo na Slovensku, ale pôsobí aj v Českej republike a v Maďarsku. Vo svojej ponuke má viac ako 1200 podielových ETF fondov, z ktorých si môže klient vyberať podľa nastavenej investičnej stratégie. Toto je obrovská výhoda oproti iným konkurenčným produktom, kedy väčšinou máte preddefinované fondy a nie je možné, aby ste si sami určili (prípadne váš agent alebo poradca) vlastné fondy, ktoré vás zaujímajú. Ďalšou nespornou výhodou je nákladovosť celého procesu, ktorá závisí od nastavenia u sprostredkujúceho  agenta. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že ak narazíte na rozumného finančného agenta, ste schopný dosiahnuť nastavenie investičného sporenia s poplatkami do 1 % za vstup a tak isto do 1% za správu portfólia. A to sú teda nižšie poplatky ako u známeho a populárneho robo poradcu, kde sa pohybujú na úrovni 1,2% za vklady do 1.000 EUR a 1,2% za správu.

Keď som riešil túto oblasť pre svojich priateľov a rodinných príslušníkov, musel som hľadať nejakú alternatívu, ktorá bude úplne elementárna a jednoduchá, nakoľko som vedel, že nikto z nich sa nebude venovať tak aktívne investovaniu, ako to robím ja osobne cez vlastný investičný účet. Taktiež som hľadal alternatívu, ktorá by bola vhodná pre tak menších, ale aj väčších investorov. Platforma EIC splnila všetky tieto moje parametre, preto som s ňou začal na jednej s mojich spoločností spoluprácu aj na agentskej báze. Investičné portfóliá sa dajú nastaviť plne customizovane (t.j. prispôsobené individuálnym požiadavkám) podľa individuálnej potreby a investičnému profilu klienta. Obrovskou výhodou je aj flexibilita týchto riešení. Ak to porovnáme so štandardnými investičnými sporeniami, kde je určený mesačný predpis, ktorý musíte dodržať, v tomto prípade máte plnú flexibilitu, akú sumu mesačne na investovanie zašlete. V prípade času prepadu trhov môžete túto sumu pokojne navýšiť o mimoriadny vklad ak Vám to dáva zmysel. Taktiež máte možnosť kedykoľvek toto sporenie ukončiť a svoje podiely odpredať, respektíve ho modifikovať a upraviť podľa aktuálnej životnej resp. trhovej situácie. Práve túto obrovskú mieru flexibility vnímam ako veľkú proklientskú výhodu celého tohto riešenia. Následne, keď sa sporenie vhodne nastaví, tak je to pre človeka vyslovene pasívna forma investovania, kedy sa zadá len trvalý príkaz v banke a človek sa ďalej nemusí o nič viac starať. Všetko podstatné za neho vyrieši daná investičná platforma EIC a výsledky si pohodlne sleduje v aplikácii na mobile alebo tablete.

Záver

Na záver by som rád ešte dodal, že často dostávam otázky od ľudí, že v prípade, ak majú k dispozícii teraz väčšiu sumu peňazí, či ju majú okamžite investovať do akciových trhov. Moja odpoveď je v tomto prípade vždy rovnaká: Vzhľadom na súčasné extrémne vysoké valuácie akciových trhov by som ja osobne neinvestoval väčšiu sumu naraz, ale snažil by som sa ju rozložiť na dlhšie časové obdobie tak, ako sme si popísali v stratégii mesačného priemerovania nákupov. Prípadne by som si tie prostriedky odložil bokom na iné investičné riešenie a následne by som ich použil vtedy, keď dôjde ku korekciám na trhoch. Táto stratégia u mňa úspešne fungovala posledných desať rokov a nie je dôvod, aby takto nefungovala aj u vás. Samozrejme, ideálne je, ak peniaze nenecháte ležať len tak doma alebo na bežnom účte, ale ich zatiaľ necháte úročiť v nejakých iných investičných riešeniach, o ktorých som už písal aj v predošlých mojich blogoch. Pevne verím, že táto sumarizácia vám pomôže zamyslieť sa nad investíciami v oblasti akciových trhov a hoci si myslím, že to určite nie je vhodné riešenie pre každého investora, pričom najmä konzervatívni investori sa tomuto riešeniu budú vyhýbať, mám za to, že pri dostatočne dlhom investičnom horizonte ste schopný pri dobre zostavenom investičnom portfóliu dosiahnuť čistú výnosnosť v rozmedzí 7 % až 9 % ročne, a to už po poplatkoch a daniach. Ak sa chcete na túto tému ďalej poradiť alebo porozprávať, kontaktujte ma prostredníctvom mojej webovej stránky alebo prostredníctvom môjho e-mailu.

Chcem ti pomôcť odísť zo systému, ktorý tu fungoval mnoho rokov. Ideš do práce, zarobíš, minieš, užiješ. Doži sa dôchodku a všetko bude ako tak OK. Toto je už prežité. Ja Ti ponúkam únik, aký som absolvoval ja sám. Únik do slobody (#unikdoslobody).

Disclaimer: Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.