Podľa posledných štatistík držia Slováci na bežných účtoch rekordných 25 miliárd eur. V súčasnosti, keď sa inflácia pohybuje na úrovni 5% (údaj reportovaný v novembri tohto roka), a financie nie sú zmysluplne investované, strácajú zásadne svoju hodnotu. V dnešnom blogu vám priblížim investovanie, ktoré je jedným z vhodných riešení, ako svoje financie v dnešnej neistej dobe výborne zhodnotiť. Navyše máte možnosť na záver využiť až 50% zľavu na vstupný poplatok na riešenia UP Smart Investment v rámci špeciálnej kampane.

Z každej strany vidíme, ako nás zaplavujú články o rastúcej cene potravín, stavebných materiálov, cien energií a podobne. Dá sa teda predpokladať, že si budeme musieť zvyknúť na obdobie vyššej inflácie, ktorá nám bude doslova odhrýzať z peňazí voľne uložených na bežných účtoch. V ľudskej reči to znamená, že peniaze budú strácať svoju hodnotu, ak ich nebudeme schopní zmysluplne investovať. Kladiete si však otázku, do čoho môže človek aktuálne investovať, keď sú svetové akcie drahé, nehnuteľnosti sú tak isto vyhnané do astronomických výšok, lacné hypotéky a centrálne banky neustále deformujú svetové akciové trhy obrovskými stimulačnými programami?

Rád by som v dnešnom blogu bližšie zanalyzoval investičný produkt, ktorý už dlhodobo úspešne využívam a ktorý považujem za unikátny investičný nástroj na slovenskom trhu. Ako každú investíciu, aj túto budem posudzovať zo strany štyroch kľúčových atribútov. Sú nimi:

  1. Bezpečnosť
  2. Flexibilita
  3. Stabilita
  4. Výkonnosť

 

Začnime ale trošku históriou a povedzme si o čo vlastne ide. UP Smart Investment – samotný obchodný algoritmus bol nasadený už v roku 2010, a to  na správu veľkých investičných účtov profesionálnych investorov. Takže samotné riešenie má už viac ako 11-ročný track rekord. Samotná spoločnosť  UP o.c.p. od roku 2019 otvorila škálu produktov aj pre bežných retailových investorov. Algoritmické obchodovanie pre VIP profesionálne účty je identické ako pre retailové riešenie UP. Samozrejme, obsahuje aj isté nuansy a odlišnosti týkajúce sa poplatkovej štruktúry a systému obchodovania, nakoľko v prípade VIP riešenia sú investičné účty zriaďované u renomovaného svetového brokera, v prípade retailového riešenia sú investičné účty zriadené  priamo v UP o.c.p., a.s. (ďalej len „UP“)

O čo vlastne v tomto riešení UP Smart Investment  v ľudskej reči ide? Jedná sa o moderné fintechové riešenie, ktoré je založené na báze automatizovaného algoritmického obchodovania forexu, teda menových párov. Ide o plne automatickú a pasívnu formu investovania, ktorá funguje bez nutnosti zásahov zo strany majiteľa investičného účtu = investora.

Po vyplnení investičného dotazníka a testu vhodnosti a primeranosti pre daného investora si zvolíme konkrétnu investičnú stratégiu a vhodný investičný produkt. Následne vložené prostriedky budú daným algoritmom automaticky obchodované a na základe dosiahnutých výsledkov budú pripisované dané výsledky (zhodnotenia) na investičný účet. Poďme sa teda bližšie pozrieť na toto riešenie a v závere si, samozrejme, vysvetlíme aj to, ako tieto nástroje využívam ja vo svojom investičnom portfóliu.


Štyri dôležité parametre hodnotenia investície

Poďme sa ale teraz bližšie pozrieť na toto investičné riešenie z pohľadu štyroch zásadných parametrov, ktoré som vám už spomínal:

  1. Bezpečnosť – spoločnosť UP je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi. Má vydanú riadnu licenciu od Národnej banky Slovenska. Investičné účty klientov sú segregované, t. j. oddelené od majetku samotného obchodníka s cennými papiermi. Činnosť obchodníka podlieha pravidelnému dohľadu a reportingu zo strany NBS. Navyše vklady investorov podliehajú ochrane zo strany garančného fondu investícií, a to do výšky 50-tisíc eur na jedno rodné číslo. Jedná sa teda o plne regulovaný a štandardizovaný investičný nástroj, ktorý podlieha riadnym kontrolným mechanizmom a nejedná sa teda o žiadne pochybné riešenia ponúkané v súčasnosti húfne krížom krážom na internete.

 

  1. Flexibilita – čo sa týka flexibility, UP poskytuje absolútnu mieru dostupnosti svojich peňazí v priebehu pár pracovných dní, zvyčajne sa jedná o 2 až 4 pracovné dni, a to podľa miery výberu zo svojho investičného účtu. Plná flexibilita je daná tak na strane vkladov, ako aj na strane výberov. Táto miera flexibility je zachovaná dokonca aj pri pravidelných vkladoch, kedy investor môže vkladať akékoľvek sumy peňazí v ktorýkoľvek vybraný dátum a nie je žiadnym spôsobom obmedzený zo strany investičného riešenia. Toto vnímam ako obrovskú výhodu oproti iným investičným riešeniam, kde zvyčajne narazíte na množstvo obmedzení, prípadne dlhé časové intervaly, kým ste schopný dostať sa ku svojim peniazom.

 

  1. Stabilita – stabilita daného riešenia je veľmi dôležitý parameter, ktorý vstupuje aj do hodnotenia rizikovosti celého investičného produktu. Z tohto pohľadu som si dovolil na základe zverejneného detailného výpisu od jedného z majiteľov spoločnosti UP pripraviť analýzu takmer 700 dní, kde vidíte do absolútneho detailu rozatomizovaný vývoj prvého investičného účtu UP 60 s vkladom vo výške 10-tisíc eur. Ako je zrejmé z pripravenej analýzy, vidíte, že maximálna miera poklesu investovanej istiny bola na úrovni len pod 3 %. A to sa bavíme o tzv. „najrizikovejšej“ stratégii UP 60. Ja osobne vnímam práve manažovanie rizika a stabilitu celého riešenia za jedno z hlavných výhod tejto investičnej možnosti, pretože ako som hovoril, každú investíciu hodnotím z pohľadu risk/reward. Samozrejme, ako pri akomkoľvek investičnom produkte, tak aj v tomto prípade historická výkonnosť, prípadne rizikovosť (volatilita) nie je zárukou budúceho vývoja, ale dáva nám istú predstavu o tom, či je dané riešenie pre nás vhodné, alebo nie.

 

Detailný výpis ako aj analýzu v Excel si môžete pozrieť / stiahnuť tu:

LINK NA EXCEL ANALÝZU

a detailný výpis zo systému UP na kontrolu tu:

LINK NA PDF VÝPIS

  1. Výkonnosť – Každého investora skôr či neskôr zaujíma hlavne výkonnosť, t.j. aký výnos je schopný dosiahnuť v danom investičnom riešení. Už máloktorý investor sa pozerá aj na riziko danej investície, čo je podľa mňa chyba. Práve preto si musíme vždy potenciálny dosiahnutý výnos zanalyzovať aj zo strany podstupovaného rizika. V angličtine tento parameter nazývajú tzv. risk/reward. Ak sa teda pozrieme na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií, ktoré poskytuje táto spoločnosť tri, a to konkrétne UP 60, UP 70 a UP 80, tak vidíme, že aktuálne zhodnotenie v čase prípravy tohto článku sa pohybuje na vynikájucich od 6,4 % ročne až po 11,3 % p.a. Samotné čísla v danej investičnej stratégii predstavujú mieru garancie samotnej vloženej istiny. To znamená, že pri investičnej stratégii UP 80 garantuje spoločnosť UP o.c.p. až 80 % vloženej istiny atď. Tento parameter je však dôležité vnímať v kontexte s ďalším popisovaným parametrom tohto riešenia, ktorým je stabilita a bezpečnosť. A v neposlednom rade určite aj s parametrom flexibility, ktorá je pri každom investičnom riešení veľmi dôležitá. Ak teda hodnotíme dosahovanú výkonnosť v kontexte súčasných nízkych úrokových sadzieb, prípadne pri sadzbách na terminovaných vkladoch od 0,5-1,5%, respektíve kupónových výnosoch na korporátnych dlhopisoch, ktoré sú dostupné na Slovensku od 3,5 % do 6 %, jedná sa o veľmi atraktívny výnos na plne flexibilne dostupné finančné prostriedky.

Vo finále by som chcel zvýrazniť, že UP musí pravidelne reportovať a zverejňovať štatistiku, koľko účtov svojich klientov je ziskových a koľko stratových. Túto štatistiku nájdete na ich stránke úplne dole. V čase písania tohto článku mali len 0,53 % účtov svojich klientov v strate.  Bol by som veľmi rád, keby tento parameter zverejňovali aj iní poskytovatelia investičných produktov, prípadne banky. Človek by sa tak vedel veľmi rýchlo a ľahko zorientovať spolu s ďalšími parametrami investície. Taktiež v dnešnej dobe odporúčam pozrieť si tento parameter napríklad u niektorých internetových brokerov, akými sú napríklad populárne eToro alebo Robinhood. Budete iste prekvapení, keď uvidíte, koľko percent účtov daných klientov je v zisku a koľko reálne v strate.

Rád by som ešte stručne povedal o nevýhodách investičných produktov UP, lebo ako každá minca, ale vlastne aj všetko ostatné v živote, tak aj každý spôsob investovania má dve strany, ktoré je dôležité poznať.

Po prvé: Jednou z nevýhod je daňové zaťaženie dosiahnutých ziskov. Nakoľko sa jedná o derivátové obchody, podliehajú tak dani z príjmu ako aj dodatočnému zdravotnému odvodu. Takže investor, žiaľ, efektívne príde o 30 % svojho výnosu.

Po druhé: Nakoľko nie je možné riešiť vysporiadanie daňovej povinnosti zrážkou, ako je to v prípade niektorých iných investičných produktov, musí si daňovník podať daňové priznanie sám, čo pre niekoho môže byť v slovenských reáliách zbytočne komplikované.

Po tretie: V neposlednom rade by som rád upozornil aj na výšku vstupného poplatku, ktorý sa síce  pri dosahovaných výkonnostiach pomerne rýchlo zaplatí v porovnaní s inými riešeniami, ale predsa len je z kategórie tých vyšších na finančnom trhu. V tomto kontexte odporúčam využiť exkluzívnu kampaň a získať 50-percentnú zľavu zo vstupného poplatku. Detaily a registračný link nájdete na konci tohto článku.


Pozrite sa, ako produkty UP využívam ja osobne.

Poďme sa teraz pozrieť, ako produkty UP využívam ja vo svojom investičnom portfóliu. V prvom rade mám založený vlastný investičný účet UP Dynamik 60, kde držím časť svojej železnej rezervy, ktorú by si mal určite vytvoriť každý investor. Pre obe moje deti som založil účty Upík 60, kde im pravidelne každý mesiac posielam rovnakú sumu peňazí a tieto účty dostanú, keď dosiahnu plnoletosť.

Pre mnou ovládané spoločnosti mám založené produkty Flexi, nakoľko tie mi umožňujú robiť pravidelné vklady a výbery, pričom vzhľadom na inú štruktúru poplatkov sú veľmi vhodné na odkladanie prebytočnej hotovosti, ktorá sa mi počas roka generuje v mojich spoločnostiach.

Ako som už popisoval aj v niektorých predošlých blogoch, ja osobne využívam aj VIP riešenie, ktoré je organizované pre väčšie investičné účty od 150.000 Eur a vyššie, ale napriek tomu vidíte, že v mojom portfóliu je miesto aj pre produkty spoločnosti UP, a to hlavne z pohľadu vysokej flexibility, veľmi slušnej výkonnosti, dobrej stability a, samozrejme, už vyššie popisovanej bezpečnosti riešenia.


Získajte zľavu 50 % zo vstupného poplatku

Na záver mi ešte dovoľte detailnejšie vám predstaviť spomínanú jesennú kampaň, ktorú sme si pripravili spoločne so spoločnosťou UP. V prípade online zriadenia zmluvy k ľubovoľným vybraným produktom UP môžete dosiahnuť 50 % zľavu na vstupnom poplatku.

Odporúčame najprv pozrieť nasledovné krátke inštruktážne video:

POZOR – Na využitie tejto zľavy je nutné použiť nasledovný link a absolvovať štandardizovaný online proces zriadenia investičného produktu.

♦♦♦REGISTRAČNÝ LINK S 50% ZĽAVOU♦♦♦

Tento postup je veľmi rýchly, jednoduchý a nevyžaduje si osobnú návštevu. Je to teda proces plne riešiteľný online, ktorý zvládnete približne za 15 minút.

Prikladám ešte často kladené otázky na záver, ktoré môžu pomôcť:

Aký produkt je najčastejšie využívaný ?

Najčastejšie využívaným produktom pre fyzické osoby je Dynamik, nakoľko je plne flexibilný a umožňuje plnú voľnosť a flexibilitu investovania (vkladov i výberov). Najčastejšia volená investičná stratégia je UP 60 vzhľadom na nízku volatilitu ako bolo vysvetlené vyššie. UP Dynamik môžete využiť aj keď dáte jednorázový vklad v dotazníku pri zriadení aj na opakované vklady kedykoľvek a rovnako výbery sú možné kedykoľvek, preto je to najčastejší produkt.

Môžem aj pri jednorázovej investícii robiť aj ďalšie budúce vklady ?

Áno môžete. Aj keď si na úvod zvolíte jednorázové investovanie, môžete na účet kedykoľvek pridať peniaze, alebo ich vyberať. Nemáte žiadne obmedzenia. Čím vyšší bude objem investovaného majetku, tým nižší vstupný poplatok sa bude uplatňovať.

Musím mať peniaze viazané na účte po celú dobu uvedenú v investičnom dotazníku ?

Nie nemusíte. S Vašimi peniazmi môžete pokojne kedykoľvek flexibilne a bez akýchkoľvek pokút a obmedzení plne disponovať.

Aké sú minimálne vklady pre tento produkt ?

Pre produkt jednorázovej investície je to 1.000 EUR a pre pravidelné mesačné investovanie od 30 EUR/mes.

Pre koho je vhodný produkt Flexi ?

Tento produkt je zväčša využívaný právnickými osobami, ktoré robia časté vklady a výbery nakoľko má inak riešené vstupné poplatky cez tzv. predplatené investičné pásma. Pre investorov, ktorí nerobia časté a opakované výbery je vhodnejší produkt Dynamik.

Môžem mať aj viacero produktov v UP ?

Áno pokojne koľko len chcete. Rôzne produkty a rôzne investičné stratégie. Ako som popísal ja osobne využívam UP Dynamik 60, 2xUpík 60 pre obe deti, pre moju firmu UP Flexi 60.

Kde môžem nájsť všetku potrebnú zmluvnú dokumentáciu, cenník a iné dokumenty ?

Nech sa páči najdete ich na tomto linku v Sekcii Dokumenty: https://up.sk/up/public/dokumenty

V prípade akýchkoľvek iných otázok mi pošlite vaše otázky na môj agentský email: roman.zavodsky@gmail.com a rád vám ich zodpoviem.

Prajem vám príjemné a úspešné investovanie s produktmi UP Smart Investment.


Disclaimer: 

Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu .Na 0,53 % účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Mnou ovládaná spoločnosť Tradepol Holding,s.r.o. je viazaným finančným agentom spoločnosti UP a funguje ako sprostredkovateľ investičných produktov UP. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať sprostredkovanie týchto investičných produktov.