Premýšľate, ako dosiahnuť finančnú slobodu? Láka vás predstava, že jedného rána už nebudete chodiť do práce, pretože musíte, ale pretože chcete? Dosiahnutie finančnej nezávislosti nie je nereálne. Toto je cieľ, ktorého sa môže dotknúť takmer ktokoľvek. Cesta k finančnej nezávislosti pritom nie je žiadne tajomstvo. Fungujúca stratégia je oveľa jednoduchšia, než si môže väčšina ľudí myslieť. Problémom však je najmä disciplína a neschopnosť ľudí sa tohto návodu držať. Faktom je, že sa obvykle stačí vyvarovať častým chybám, ktoré súvisia s  príjmovými a výdavkovými návykmi. Je potrebné dodržiavať zmysluplný plán a byť trpezlivý. Čomu by ste sa teda mali vyvarovať, ak to s finančnou slobodou myslíte vážne?

Neinvestovanie voľných zdrojov

Drvivá väčšina ľudí jednoducho svoje voľné finančné zdroje neinvestuje a necháva ich absolútne nevhodne ležať na bežných bankových účtoch, prípadne doma „pod vankúšom“. Každoročne tak ich majetok len stráca hodnotu vzhľadom na vplyv inflácie. Bežné účty boli s prírastkom 2,8 mld. eur nových úspor stále najobľúbenejšou voľbou Slovákov v roku 2020. Bohužiaľ. Asi nie je prekvapením, že výnosy na bežných a termínovaných vkladoch každoročne, už viac ako dekádu, klesajú a posledných päť rokov nedokážu držať krok s infláciou. Tá bola v minulom roku na úrovni 1,9 %. Na pomyselnom dne rebríčka v zhodnotení úspor ostávajú aj naďalej vklady v bankách s priemerným vlaňajším výnosom 0,18 % pred zdanením.

Zlé investovanie

Ďalším častým problémom je, že keď sa už aj ľudia rozhodnú investovať,  vyberajú si zväčša:

  • zlé a nevhodné investičné produkty – predražené riešenia s nízkou výkonnosťou, zato však „tučnými“ poplatkami pre banky a sprostredkovateľov
  • špekulácie – špekulácie, ktoré sa investovaním ani nemajú nazývať a vidina rýchleho takmer okamžitého zárobku sa takmer vždy rozplynie
  • slabá diverzifikácia – veľmi slabá diverzifikácia investícií t.j. rozloženie svojich peňazí a teda aj rizika na viacero tried aktív a investičných produktov

Ľudia by si mali nájsť skutočne niekoho dôveryhodného a skúseného s kým sa o tých veciach vedia nestranne poradiť. Mali by dbať na to, čo už v živote sám na vlastných peniazoch niečo dokázal, a že je na prvom mieste nie jeho vlastné vrecko, ale blaho klienta. Toto sa bohužiaľ v našich končinách deje len zriedka a preto som si aj dlhé roky spravoval a budoval majetok sám.

Nepoznanie svojej hodnoty

Hlavným zdrojom našich voľných zdrojov je väčšinu času príjem zo zamestnania. Moja skúsenosť z „korporátu“ na rôznych top manažérskych pozíciách je, že zamestnanec nepozná svoju správnu „cenu a hodnotu“ a málokedy ju spozná v dnešnom uponáhľanom svete jeho nadriadený. Človek by mal aktívne pristupovať k tomu, aby pri úspešnom ukončení nejakých projektov, alebo ťažších zadaní  a úloh, sám a proaktívne predstúpil pred svojho šéfa a žiadal o zvýšenie platu alebo prémiu. Nielen tak v zmysle toho otrepaného vtipu: Zamestnanec: „Šéfe chcem pridať“, a šéf na to: “ Tak pridajte človeče, pridajte“. Spíšte si na jednu A4 argumenty, Váš prínos pre firmu alebo úspešné ukončenie toho projektu a v čom vidíte svoje silné stránky a následne na záver zažiadajte o zvýšenie platu alebo prémiu. Mnohí zamestnanci chybne čakajú, že toto nastane tzv. „zhora – nadol“, ale verte mi vo väčšine prípadov až na výnimky sa toto nedeje. Poznajte svoju cenu a hodnotu pre Vášho zamestnávateľa a buďte proaktívny. Zvýšenie mzdy čo i len o 50 EUR mesačne Vás vie výrazne posunúť a urýchliť cestu k finančnej slobode.

Nedodržiavanie rozpočtu

Pokiaľ chcete prevziať kontrolu nad svojimi financiami, musíte vedieť, kam smerujú vaše peniaze a vopred si naplánovať, ako ich miniete. Finančne nezávislí ľudia si nielen vytvárajú osobný rozpočet, ale taktiež ho striktne dodržiavajú. Majú vyčlenené prostriedky na všetky bežné výdavky a tiež úspory na neočakávané náklady. Naplánujú si a držia sa celoživotnej stratégie, aby boli schopní investovať svoje finančné prostriedky do aktív vytvárajúcich príjem. Základným princípom nie je nič jednoduchšie ako míňať menej, než zarobíte každý deň. Ak nebudete dodržiavať rozpočet, je to podobné ako keby ste nekontrolovali stav paliva v nádrži vášho auta – nejakú dobu síce nepochybne idete, skôr alebo neskôr vám však benzín alebo nafta dôjdu.

Nadmerné míňanie

Je to jednoduché, ak budú vaše výdavky dlhodobo vyššie ako príjmy, budete žiť na dlh. A jediný dobrý dlh, ktorý poznám ja osobne je hypotéka. Všetko ostatné, t.j. spotrebné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania sú zlým dlhom. Ak budete mať rozpočet, možno sa budete diviť, koľko peňazí miniete za veci, ktoré skutočne nepotrebujete, aby ste zapôsobili na ľudí, ktorých ani vlastne nemáte radi. A čo je ešte horšie, váš život je pravdepodobne týmto ľuďom úplne ľahostajný. Rozdeľte si teda výdavky na skupinu „must have“ = povinná jazda a „nice to have“ = voliteľné, príjemné ale prežijem bez nich. Práve tá druhá skupina skrýva množstvo potenciálu na šetrenie a zopár tipov nájdete aj v mojich starších blogoch. Keď trochu zmeníte svoje návyky, v dlhom časovom horizonte to bude zaznamenať obrovský rozdiel. Uvidíte ako môžete z ušetrených 50 EUR mesačne urobiť časom vhodným investovaním 10.000 EUR.

Hľadajte lepšie ponuky

Príliš veľa ľudí zostáva verných svojej banke, dodávateľovi alebo značke od začiatku svojho života až do dôchodku. Lojalita vám bohužiaľ žiadnu dividendu nevyplatí. To platí pre začínajúcich investorov, ktorí radšej zhodnocujú peniaze v podielovom fonde banky, než aby sa radšej poobzerali po inej ponuke alebo ľudia, ktorí pri výbere hypotéky nevyužijú služieb hypotekárneho poradcu. To isté platí pre zamestnancov, ktorí neskúmajú trh práce, aby zistili, či by za svoju prácu nemohli byť lepšie platení. To isté platí v prípadoch väčších nákupov tovarov a pravidelných služieb, kde je potrebné dostať za svoje peniaze maximum hodnoty a taktiež odporúčam využívať efektívny cashback systém. Pravidelným hľadaním lepších ponúk a lepšej hodnoty za naše peniaze, možno skrátiť cestu k finančnej nezávislosť. Prekážkou nám však je často drobný diskomfort, ktorý so zmenou súvisí.

Žiadna finančná rezerva

Mnoho ľudí žije od výplaty k výplate. Pokiaľ dôjde k neočakávaným výdavkom, zvyčajne sa potom musia snažiť získať prostriedky inou cestou – úverom. Ďalším výrazným problémom môže byť strata zamestnania, ktorá vás môže dostať do zúfalej situácie, čo môže byť v najbližších mesiacoch viac než aktuálna otázka. Ľudia usilujúci sa o finančnú nezávislosť majú na druhej strane vždy vyhradenú finančnú rezervu, aby mohli zaplatiť neočakávané výdavky z vlastného vrecka. Prípadne sú schopní pokryť aj niekoľkomesačný výpadok svojich príjmov. Realita je taká, že nemôžete predvídať úplne všetko. Preto pri vytváraní svojho rozpočtu myslite aj na tento „rezervný fond“, ktorý by mohol pokryť práve  tieto neočakávané udalosti a výdavky.

Nedá sa zbohnatnúť za jeden mesiac

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako vytvoriť bohatstvo, je príprava na budúcnosť. To znamená, že by ste už od začiatku svojho pracovného života mali mať pripravený finančný plán, ktorým sa budete systematicky riadiť. Tento plán by mal zahŕňať spôsoby, ako budete budovať svoje bohatstvo, prostredníctvom nákupu investičných aktív v priebehu vašich dvadsiatych, tridsiatych, štyridsiatych aj päťdesiatych rokov. Najlepší čas na investovanie bol pred 10 rokmi. Druhý najlepší čas je teraz. Ak budete konať už dnes, dáte vášmu portfóliu dostatok času, aby postupne dozrievalo podobne ako vy.

Pár slov záverom

Ak nastavíte si včas rozumný finančný a investičný plán, ktorého sa budete držať, potom v čase, keď sa budete blížiť dôchodkovému veku, bude vaša finančná situácia lepšia než v prípade väčšiny ľudí, ktorí sa spomínaným chybám nevyhli. Vaše investičné portfólio porastie do takej výšky, že vám bude generovať dostatočný pasívny príjem a zabezpečí buď úplnú alebo čiastočnú finančnú slobodu. Potom budete môcť odísť predčasne do dôchodku, alebo pokračovať v práci, ktorá vás baví – nebudete pracovať, pretože musíte – to je presne okamih, kedy sa môžete označiť za finančne nezávislého človeka.


#unikdoslobody #investovani #investovanie #pasivnyprijem #financnanezavislost #financnasloboda #motivace #motivacia #investiciedoakcii #financnevzdelavanie #financnagramotnost #pasivneinvestovanie #alternativneinvesticie #fintech #financneplanovanie #setrenie #osobnefinancie

Chcem ti pomôcť odísť zo systému, ktorý tu fungoval mnoho rokov. Ideš do práce, zarobíš, minieš, užiješ. Doži sa dôchodku a všetko bude ako tak OK. Toto je už prežité. Ja Ti ponúkam únik, aký som absolvoval ja sám. Únik do slobody (#unikdoslobody).

Disclaimer: Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.